Zorg op maat bij De Terp

De Terp levert zorg op maat aan u of uw dierbare. Iedereen heeft andere aandachtsbehoeften en andere hulp nodig en wij proberen daar als Stichting De Terp zoveel mogelijk op in te spelen. Dit begint al met een zorgvuldige aanmeldprocedure en wordt opgevolgd door persoonlijke begeleiding naar de juiste locatie.

Vaste begeleider
Iedere bewoner heeft een vaste begeleider bij De Terp. Zodra de plaatsing geregeld is maakt de begeleider, in samenspraak met de bewoner, een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan leggen zij vast welke doelen de bewoner gaat nastreven en wat het team daarin bijdraagt.

De Hoevewat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Een stabiele basis voor jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht kinderen te ondersteunen in de levensfase waarin zij zich bevinden. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Een stabiele basis voor jouw toekomst!
sluiten