De Terp doelgroep Ondersteuning voor jeugd

Binnen De Terp wordt een zo stabiel mogelijke setting nagestreefd. Hierdoor wordt zoveel mogelijk gestreefd naar perspectief biedende plaatsingen. Kinderen en jongeren van alle leeftijden zijn welkom. Zij kunnen doorgaans tot hun 18e verjaardag blijven wonen.

‘De Terp’ kenmerkt zich door de hoge mate aan structuur en voorspelbaarheid. De gezinshuishouder hebben een duidelijke dagstructuur voor de kinderen uiteengezet, wat maakt dat kinderen met een vorm van ASS goed tot hun recht kunnen komen binnen de setting.
 

Contra-indicaties
- Actief drugsgebruik
- Fysieke agressie (bespreekbaar)
- Bekend met seksuele delicten

De Hoevewat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Een stabiele basis voor jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht kinderen te ondersteunen in de levensfase waarin zij zich bevinden. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Een stabiele basis voor jouw toekomst!
sluiten