Doelgroep en uitsluitcriteria De Terp

Niet iedere zorgvraag kan door De Terp worden beantwoordt. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

- Verslavingszorg
- Suïcidaliteit
- Cliënten die verpleging en/of verzorging nodig hebben
- Complexe zorgvraag
- Niet-planbare zorg

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat stichting De Terp niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de cliënt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing. De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

- Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
- Fysieke agressie
- Verslavingsproblematiek
- Suïcidaliteit van cliënt

De Hoevewat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Een stabiele basis voor jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht kinderen te ondersteunen in de levensfase waarin zij zich bevinden. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Een stabiele basis voor jouw toekomst!
sluiten