De Terp Gezinsvervangend woonhuis

Wat is het?

Een gezinsvervangend huis is een vorm van 'jeugdhulp met verblijf' waarin een klein aantal kinderen en jongeren met complexe problemen woont en een beperkt aantal vaste professionele opvoeders werkt. Deze vorm van jeugdhulp neemt een positie in tussen een gezinshuis en een residentiële leefgroep. Een belangrijk verschil met gezinshuizen is dat professionals niet zelf in het kleinschalig verblijf wonen. Dit is een groot voordeel voor kinderen met hechtingsproblematiek. 

Het grote onderscheid met een residentiële leefgroep is de kleine schaal van de groep en het team, die een gezinsachtige opvoedomgeving creëert. De achterliggende visie van gezinsvervangend huis is dat voor een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren een veilig thuis nodig is in een zo gewoon mogelijke setting. De Terp biedt individuele persoonlijke aandacht, maatwerk in de behandeling en mogelijkheden om aan te sluiten bij de persoonlijke leefomstandigheden en het netwerk van de individuele jongere.
 

Veiligheid 

Er zijn verschillende redenen wat maakt dat kinderen voor een bepaalde of langere periode niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan ertoe leiden dat het voor die kinderen soms beter is om voor die periode in een gezinshuis te gaan wonen. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en jongeren zich veilig gaan voelen en dat zij zich vanuit de veiligheid verder kunnen ontwikkelen. Hierin spelen de gezinshuisouders een belangrijke rol. 
Zij proberen zoveel mogelijk een stabiele factor te zijn voor deze kinderen. Zij voeden de kinderen op, analyseren hoe het gaat en handelen als een echte ouder. 
 

Professionaliteit, inzet begeleiding 

De gezinshuisouders zijn de vertrouwde gezichten voor de kinderen. Zij dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en aansturing van de kinderen. De gezinshuisouders worden ondersteund door de HBO-SKJ geregistreerde PB’er, de orthopedagoog en woonbegeleider. Gezamenlijk monitoren zij de ontwikkeling van de kinderen, om hen zo optimaal binnen zijn/haar mogelijkheden te laten ontwikkelen. 
 

Leren en ontspannen 

In De Terp is een gezamenlijke woonkamer waar tv gekeken wordt en waar de bewoners samenkomen om spelletjes te spelen of gezellig te kletsen met elkaar. Hier brengen wij dan ook graag de avonden door. 

De keuken is een ruimte waar we vaak samen de tijd spenderen door samen te koken en te eten. Hier kunnen de kinderen en jongeren die willen leren koken of iets bakken zich uitleven met hulp en onder toezicht van de begeleiders. 

Verder zijn er, zoals ook thuis, huishoudelijke klusjes, waaronder stofzuigen, afwassen, kamer opruimen etc. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen zich bezighouden met school, sport en een hobby. Samen zullen we er op uit gaan om te onderzoeken waar jouw valkuilen liggen, wat je sterke kanten zijn en waar jij plezier uit haalt. 

Contact met de ouders en voogd 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Soms is de opvoeding tijdelijk, maar regelmatig komt het voor dat de gezinsouders voor een lange tijd voor uw kind zorgen. Betrokkenheid van de ouders, de ouders regelmatig zien en zoveel mogelijk de familieband in stand houden, zijn kernwaarden die wij nastreven. Wij vinden het belangrijk om goede contacten te onderhouden met zowel de ouders als de jeugdbeschermer en het netwerk van ouders en kind.  
 

Contact met dieren

De omgang met dieren speelt een belangrijke rol op weg naar zelfstandigheid. Het contact met dieren kan een wezenlijk verschil maken voor de bewoners. De zorg en aandacht voor de dieren helpt hen in het contact maken met medebewoners en teamleden. Bovendien leren zij hierdoor belangrijke zaken als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Om deze reden is er de mogelijkheid om op een zorgboerderij met de dieren te spelen, ze te verzorgen of paardentherapie te volgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting De Hoeve.

De Hoevewat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Een stabiele basis voor jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht kinderen te ondersteunen in de levensfase waarin zij zich bevinden. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Een stabiele basis voor jouw toekomst!
sluiten